Trafik och gator

Gator och vägar ska vara trygga och säkra i Kinda kommun. Vi arbetar därför alltid med trafiksäkerhet i fokus.

När du låter bilen vila bidrar du till en trivsam tätortsmiljö med renare luft och minskat buller. Här finns många fina cykelvägar.

Tomgångskörning

I Kinda kommun gäller max en minuts tomgångskörning. Regeln gäller inte om du står i bilkö eller har motorn igång för att driva till exempel en sopbil.

Kontakt