• Avstängt körfält på Grönedegatan i Kisa 11/9-25/9 , läs mer >>

Vatten och avlopp

I Kinda kommun ansvarar kommunen för det kommunala vattnet och avloppet. För att säkra kvaliteten på vattnet tas regelbundet prover i vattenverk och ledningsnät.

Bor du utanför det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp ansvarar du själv för ditt dricksvatten och avlopp.

Kontakt