Dagvatten

Dagvatten är regn och smältvatten som rinner från tak, vägar och andra hårda ytor. Det leds via diken och ledningar ut till vattendrag och sjöar. Dagvatten kan innehålla föroreningar och påverkar därför miljön. Oftast tränger regn och smältvatten ner i marken, men där det är asfalterat rinner vattnet på ytan.

Eftersom dagvattnet inte renas behöver alla hjälpas åt så att dagvattnet inte förorenas. Dagvattnet ska trots att det är för- orenat inte ledas till reningsverken. Reningsverken är konstruerade för att rena spillvatten från främst urin och avföring. Förorenat dagvatten innehåller ofta tungmetaller och oljerester vilket kan försämra reningsprocesserna i reningsverket.

Tänk till exempel på att inte tvätta bilen på gatan, parkeringsplatsen eller annan hårdgjord yta. Åk istället till en modern fordonstvätt eftersom de har rening av tvättvattnet.

Ta hand om dagvattnet

Dagvatten från småhusområden är vanligtvis inte så förorenat att det behöver
avancerad rening. Det viktigaste är att man låter regnvattnet tränga ner i marken eller
åtminstone fördröjer vattenflödet på den egna tomten. På så sätt minskas mängden
vatten som går ut till dagvattenledningarna. Genom att ta hand om dagvattnet kan du
både göra en insats för miljön och till exempel använda vattnet till bevattning i
trädgården.

Förslag på saker du kan göra:

  • sätta utkastare och avrinningsränna på stuprören, så att vattnet kan filtrera
    ned i gräsmattan.
  • ställa vattentunnor vid stuprören och använda vattnet till bevattning
  • minska andelen hårdgjorda ytor på tomten.
  • anlägga ett växtbeklätt tak på till exempel en friggebod: se här!

Nedan film är från organisationen VA Syd. De har också fler tips på hur du tar hand om dagvatten på din fastighet, kolla här!

Kasta inte skräp i gatubrunnen

Nedskräpning är ett stort problem i landet, även i Kinda. Skräp samt fimpar och snus kastas både på marken och i gatubrunnarna. När det regnar sköljs skräpet ner i dagvattensystemen och rinner ut i närliggande vattendrag och sjöar.

I naturen skadar skräpet växter och djur. Sjöfåglar och andra djur trasslar in sig i plasten eller misstar den för mat. Även vi människor påverkas. Skräpet rinner ut i vatten som vi ska göra dricksvatten av, på marker där våra barn leker eller på badplatsen där vi badar.

Kontakt