• Avstängt körfält på Grönedegatan i Kisa 11/9-25/9 , läs mer >>

Föreningsregister

ryttare och hästar

Idrottsföreningar, kulturföreningar, sociala föreningar, pensionärsföreningar, hembygdsföreningar, i Kinda kommun finns ett rikt och aktivt föreningsliv som engagerar och bidrar till ett starkt och hållbart samhälle.

Kontakt