Kontakta oss

Kontakt vård- och omsorgsförvaltningen

ikon för öppna och stäng meny

Boende, särskilda

Då du inte längre klarar av att bo hemma finns det möjlighet att efter utredning flytta till särskilt boende. De boende som kräver biståndsbeslut är

  • Vård- och omsorgsboende
  • Demensboende
  • Korttidsboende 
  • Bostad med särskild service

Ansökan görs hos kommunens biståndsbedömare. 

Blanketter och E-tjänster

Kontakt