Boende, särskilda

Då du inte längre klarar av att bo hemma finns det möjlighet att efter utredning flytta till särskilt boende. De boende som kräver biståndsbeslut är

  • Vård- och omsorgsboende
  • Demensboende
  • Korttidsboende 
  • Bostad med särskild service

Ansökan görs hos kommunens biståndsbedömare. 

Blanketter och E-tjänster

Kontakt