Boende, särskilda

Kontakta oss

Kontakt vård och omsorg

Boende, särskilda

Då du inte längre klarar av att bo hemma finns det möjlighet att efter utredning flytta till
särskilt boende. De boende som kräver biståndsbeslut är

  • Vård- och omsorgsboende
  • Demensboende
  • Korttidsboende 
  • Bostad med särskild service

Ansökan görs hos biståndsbedömare. Det finns även möjlighet att ansöka om lägenhet i Trygghetsboende. Då behöver du inte ett biståndsbeslut men det finns ålderskrav. Där kan du även bo med insatser från hemtjänsten som är biståndsbedömd.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida