Förvaltningar och nämnder

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Förvaltningar och nämnder

Kinda kommun har fyra politiska nämnder med varsitt ansvarsområde och en egen
förvaltning som utför det politikerna beslutat om. Det finns också en valnämnd, jävsnämnd och revision, de har ingen egen förvaltning.

De fyra nämnderna och förvaltningarna är kommunstyrelsen, bildning, samhällsbyggnad
samt vård och omsorg.

I kommunen arbetar ungefär 900 medarbetare. Med timanställda är vi nästan 1 100 medarbetare. De flesta finns inom vården och skolan. Medarbetarna har fackkunskap inom sitt område och ser till att politiska mål, visioner och beslut följs.

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida