Förvaltningar och nämnder

Kinda kommun har fyra politiska nämnder med varsitt ansvarsområde och en egen
förvaltning som utför det politikerna beslutat om. Det finns också en valnämnd, jävsnämnd och revision, de har ingen egen förvaltning.

De fyra nämnderna och förvaltningarna är kommunstyrelsen, bildning, samhällsbyggnad
samt vård och omsorg.

I kommunen arbetar ungefär 900 medarbetare. Med timanställda är vi nästan 1 100 medarbetare. De flesta finns inom vården och skolan. Medarbetarna har fackkunskap inom sitt område och ser till att politiska mål, visioner och beslut följs.