Färdtjänst

Ansökan om färdtjänst

För att få åka färdtjänst behöver du ha ett tillstånd. För att kunna söka detta så måste du vara folkbokförd i Kinda kommun. Det krävs att du har en funktionsnedsättning som inte är tillfällig och som påverkar din förmåga att resa med den allmänna kollektivtrafiken.

Du ansöker om färdtjänst hos kommunens handläggare. Kontaktuppgifter och ansökan hittar du här nedan. En utredning görs sedan och beslut tas om du har rätt till färdtjänst. Handläggaren kan komma att begära in ett läkarutlåtande för att styrka funktionsnedsättningen.

Resor inom kommunen

För att boka din färdtjänstresa och sjukresa som ska ske inom Kinda kommun kontaktar du vår beställningscentral. Bokning ska ske minst en timma före resans avgång.

Resor inom Östergötland

När du har ett färdtjänsttillstånd i Kinda kommun har du även rätten att åka färdtjänst och sjukresa inom hela Östergötland. Dessa resor bokas hos Östgötatrafikens beställningscentral.

Resor utanför Östergötland

Ska du resa utanför Östergötland måste du ansöka om riksfärdtjänst. Se vår separata flik med information om detta.

Förändring vid bokning av färdtjänst- och sjukresor 1 maj - 30 september

Under perioden 1 maj till och med 30 september tar Kinda Beställningscentral hjälp av befintlig entreprenör, Taxibil i Östergötland AB, gällande bokning och avbokning av färdtjänst- och sjukresor.

Taxibil i Östergötland AB svarar på bokningar mellan klockan 13:00-16:00. Detta innebär viss begränsning då Taxibil endast kommer att boka resor som ska köras samma vardag, eller nästkommande dag fram till och med klockan 12:00.

Resenär som önskar resa utöver ovan nämnda tider, kommer därför att hänvisas till Kinda kommuns beställningscentral.

Vi önskar att ni i möjligaste mån, bokar och avbokar resor mellan klockan 08:00-12:00 måndag till fredag.

Kontakt