Grooming

Idag är nätet lättillgängligt och erbjuder mycket roliga, lärorika och spännande inslag för våra barn och ungdomar och det är en naturlig plats att både befinna sig på och agera i för många. Det finns många olika forum på nätet där det finns olika sätt att samspela med människor som man känner men också faktiskt inte känner eller någonsin har träffat.

Dagens barn och ungdomar spenderar mer och mer tid på nätet och allt fler barn blir utsatta för sexuella övergrepp på nätet. Att någon tar kontakt med barn under 15 år i sexuellt syfte kallas för grooming och är en brottslig handling.

Under rubriken dokument nedan hittar du ett föredrag om Grooming. Det är framtaget av kurator Frida Nellbert utifrån aktuell forskning och fakta men framförallt kommer mycket av informationen i presentationen från eleverna via den anonyma enkät vi genomfört bland elever i Kinda. Där blev det tydligt att enkätens svar överensstämmer med samhället i stort.

Det är viktigt att alla föräldrar är medvetna om vad som kan hända på nätet. Då rådande omständigheter inte tillåter att en föreläsning genomförs med fysiska deltagare uppmanar vi alla föräldrar att ta del av vår digitala föreläsning.

Kontakt