Färgkodning

Bild på en mapp, lärobok, mobil och schema alla med gul färg


I Kinda använder vi oss av färgkodade scheman, där varje ämne har en egen färg. Vi har valt att färgkoda de olika ämnena med exempelvis rött i svenska och blått i matte. Färgkodningen visar sig utöver skolschemat i schemabilder på tavlan, de olika ämnenas mappar, färgkodning på böcker och i vissa powerpointpresentationer.

Färgkodningen fungerar som navigeringsstöd och gynnar särskilt de elever som har svårigheter att se strukturer och sammanhang. Det hjälper eleverna att få en överblick över lektionsfördelningen under veckan, organisera sitt skolmaterial samt veta vilket material som skall tas med eller plockas fram till respektive lektion.

I hela grundskolan i Kinda återfinns samma färgkodning för att underlätta stadieövergångar och eventuella skolbyten.