Snöskottning, sandning och snöröjning

Kontakta oss

Kontakt teknik och drift

Snöskottning, snöröjning och sandning

Vi påbörjar snöröjning vid ca 8- 10 cm snödjup (torr snö).

Vi prioriterar gång- och cykelvägstråk, vissa industrivägar, branta backar och busstrafikerade ytor framför till exempel bostadsgator. Detta kan innebära att vissa gator inte får snöröjt och halkbekämpat förrän upp till 24 tim efter avslutat snöfall.

Vi vill uppmana er att under vintermånaderna inte parkera bilen så att den hindrar våra möjligheter att snöröja.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida