Regler för upphandling

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Regler för upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) styr alla inköp som kommunen gör. Det gäller också hyra eller leasing av varor och tjänster. Lagen om offentlig upphandling bygger på fem principer:

  • Icke-diskriminering. Det är förbjudet att särbehandla och diskriminera  leverantörer. Lokala företag kan inte få fördelar med anledning av sitt geografiska läge.
  • Likabehandling. Alla leverantörer ska behandlas lika och få samma förutsättningar. Alla måste till exempel få samma information vid samma tillfälle.
  • Transparens. Upphandlingar ska vara öppna och underlaget klart och tydligt. Det ska innehålla alla krav på det som ska upphandlas.
  • Proportionalitet.  De krav som ställs ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet med upphandlingen.
  • Ömsesidigt erkännande. Intyg, betyg och certifikat som har utfärdats av behöriga myndigheter i något annat land inom EU också ska gälla i de andra medlemsländerna.

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida