Mark och lokaler

I Kinda jobbar vi för att det ska finnas färdig mark för dig som vill starta företag hos oss. Vi vill att det ska gå snabbt för dig att komma igång. Är du intresserad av kommunal industritomt kontakta oss, kontaktuppgifter nedan.

Söker du lokal i Kinda?

Nedan hittar du också en länk till lokaler lediga för uthyrning eller företag som är till försäljning.

Försäljning av verksamhetsmark i Kisa

I Bjärkeryd i södra delen av Kisa i närheten av Tolvmannabacken finns nu ett område på ca 20 000 kvm som är detaljplanelagt för industriändamål till salu.

På platsen finns möjlighet att etablera en eller flera verksamheter och att få utforma nya lokaler helt anpassade efter verksamhetens behov. Området kan säljas som en tomt eller delas upp i två eller flera mindre tomter beroende på vilket behov som finns samt förutsättningarna på platsen.

Priset på marken är 50 kr per kvm. Avsikten är att fastighetsbildning ska ske utifrån överenskommelse med köpare. Kommunalt vatten och avlopp finns i närområdet.

Området är detaljplanelagt för industriändamål vilket innebär att det finns möjlighet att etablera verksamheter med industriändamål så som produktion, lagring och annan hantering av varor. Detaljplanen medger byggnation med en byggnadshöjd på högst 12 meter. Områdets västra och södra del får inte bebyggas då det utgör ”prickmark” enligt detaljplanen. I områdets östra kant avses en sex meter bred ledningsrätt som inte får bebyggas att bildas.

Kontakt