Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakta samhällsbyggnad

ikon för öppna och stäng meny

LIS - plan för Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Kommunerna kan i sina översiktsplaner peka ut områden som kan vara lämpliga för utveckling av landsbygden inom strandskyddat område. I Kinda är strandskyddet normalt 100 m från stranden men vid Järnlunden, Åsunden, Kinda kanal och Sommen är det 150 m. I de utpekade områdena är det lättare att få dispens från strandskyddet. LIS-planen är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen och den antogs av kommunfullmäktige i maj 2014.

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida