LIS - plan för Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Kommunerna kan i sina översiktsplaner peka ut områden som kan vara lämpliga för utveckling av landsbygden inom strandskyddat område. I Kinda är strandskyddet normalt 100 m från stranden men vid Järnlunden, Åsunden, Kinda kanal och Sommen är det 150 m. I de utpekade områdena är det lättare att få dispens från strandskyddet. LIS-planen är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen och den antogs av kommunfullmäktige i maj 2014.