• Vattenavstängning i Rimforsa på måndag 17 juni kl. 07.00-16.00 , läs mer >>

Dynamisk resurshantering

För att kunna ge ännu snabbare hjälp vid olyckor, började vi använda systemet Dynamisk resurshantering (DRH), 4 april 2022. Genom GPS-positionering larmas då den räddningsenhet som är närmast en olycka automatiskt till skadeplatsen. Dynamisk resurshantering (DRH) är ett system som SOS Alarm använder för alarmering och styrkeuppbyggnad av räddningsresurser.

Exempel på dynamisk resurshantering: En styrka befinner sig på larm i de södra delarna av ett område – samtidigt som det kommer in ett annat larm om en händelse i de norra delarna av samma område. Enligt nuvarande larmplan skulle deras station larmas eftersom själva stationen ligger närmast. Men eftersom styrkan är på larm en bit därifrån, väljer DRH automatiskt att larma en annan station i närheten, där systemet kan se att de kommer att anlända till skadeplatsen snabbare.

Kontakt