Gifta sig, partnerskap

I Sverige kan ni välja att gifta er religiöst eller borgerligt. Vill ni gifta er borgerligt kontaktar ni er kommun.

Borgerlig vigsel

En borgerlig vigsel utförs av en person som länsstyrelsen har utsett. Behörigheten som förrättare av vigsel är inte inskränkt till kommunen eller länet, men behörigheten gäller inte utomlands.

Ni väljer själva vem som ska viga er och var ni vill gifta er. Den borgerliga vigseln tar ungefär fem minuter. Ni får själva välja om ni vill ha en längre eller kortare version vid tillfället.

Tid och plats för vigsel bestämmer ni tillsammans med vigselförrättaren.

I Kinda finns det inte möjlighet till drop-in vigsel.

Under en borgerlig vigsel välsignas inte ringarna. Därför väljer ni själva om ni vill växla ringar under ceremonin.

Regler

Ni måste alltid göra en hindersprövning hos skatteverket. De prövar om det finns något som hindrar att ni gifter er.

Enligt svensk lag får ni inte gifta er om någon av parterna är

  • Under 18 år och saknar tillstånd från länsstyrelsen
  • Nära släkt med varandra
  • Redan gift
  • Registrerad partner enligt den tidigare lagen (för mer information kring hur ni kan omvandla ett registrerat partnerskap till äktenskap, läs mer på Skatteverkets hemsida via länken nedan)

Detta gäller för alla som gifter sig i Sverige. Efter godkännande från Skatteverket får ni två
intyg; hindersprövning och vigselintyg. Intygen är giltiga i fyra månader och måste tas med till vigseln.

Minst två personer måste vara med under vigseln för att den ska bli laglig. De som är vittnen ska ha fyllt 18 år och förstå språket som talas. Ni väljer vittnena själva. De ska ha med sig giltig id-handling till vigseln.