Vanliga frågor - val till gymnasiet

1. När ansöker jag till gymnasiet?
Ansökan till gymnasiet ska göras 15:e februari undantag är riksgymnasium där ansökningstiden är olika. Kolla det speciella gymnasium som du vill gå på.

2. Hur kan jag få veta mer om programmet jag vill söka?
Ta del av information, läs på nätet, gå på Öppet Hus dagar och gymnasiemässan på Konsert och Kongress i Linköping.

3. Vad menas med behörig till gymnasieskolan?
Behörighet till yrkesprogram menas att man är godkänd i Ma, Sv och Eng, dessutom ska du vara godkänd i minst 5 ämnen till (sammanlagt 8 ämnen). För att söka till ett högskoleförberedande program ska du vara godkänd i Ma, Sv, Eng och minst 9 andra ämnen (sammanlagt 12 ämnen). Om du söker till Ekonomiskt, Humanistiskt och Samhällsprogrammet krävs godkänt i Ge, Hi, Re och Sh.
För Teknik och Naturvetenskapliga programmet krävs godkänt i Bi,Fy,Ke.

4. Vad menas med yrkesprogram respektive högskoleförberedande program?
Efter ett yrkes program ska man vara förberedd för yrkeslivet och utbildningen ska hålla en hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket.
Ett högskoleförberedande program ska förbereda eleverna för högskolestudier.

5. Hur räknar jag ut mina poäng
Varje betyg är värt ett antal poäng, E=10p, D=12,5 p, C=15p, B=17,5p A=20p. Vid antagningen till gymnasiet räknas alla 17 betygen, vilket innebär max 340 p om man har A i alla ämnena.

6. Vad menas med meritpoäng?
De som fortsätter läsa språk och/eller matte på gymnasiet kan få meritpoäng. Man kan få tillgodoräkna sig max få 2,5 meritpoäng. Det innebär att den tidigare maxpoäng på gymnasiet var 20,0 poäng är i dag är det 22,5 poäng.

7. Hur vet jag vad det är för antagningspoäng på det program jag vill gå på?
De skolor som finns i Östergötlands län kan man hitta intagningspoäng på www.gymnasiestudera.se. Andra skolor får man ringa till eller fråga SYV på skolan.

8. När kan jag göra omval?
Omvalsperioden är 15 april — 1 maj.

9. På vilket sätt gör jag ett omval?
Den 15 april kan du gå in på www.gymnasiestudera.se och göra ditt omval. Kom ihåg att skriva ut blanketten och lämna den till SYV underskriven.

10. När får jag besked om jag har kommit in?
Det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer i din brevlåda ungefär första veckan i juli.

11. Hur tar jag mig till skolan/busskort?
Busskort får du på din nya skola under första skoldagen. Första skoldagen åker du gratis till skolan.

12. Kan jag få bidrag för att bo på annan ort?
Om du har lång resväg till skolan kan man vara berättigad till inackorderingstillägg. Ta kontakt med hemkommunen. Kinda kommun har ansökningsblankett på hemsidan. Går du på en friskola avgör CSN om du får inackorderingstillägg. Inackorderingstillägget utgår för 9 månader (september-maj). Du kan inte ha busskort samtidigt med inackorderingstillägg.

Kontakt