Drogkurage

I Kinda kommun arbetar vi med drogkurage i förebyggande syfte. Genom att samarbeta mellan de verksamheter som kommer i kontakt med barn och unga jobbar vi mot ett drogfritt samhälle.

Under vecka 3 uppmärksammar vi detta genom att sprida information till allmänheten kring vårt arbete och information om droger. Vi gör även ett riktat informationsutskick till alla vårdnadshavare med barn på mellanstadiet och högstadiet.

Ett drogfritt samhälle innebär att många olika verksamheter, organisationer och företag måste samarbeta och vi hoppas att veckan utvecklas nästa år genom samverkan med civilsamhället i framtiden.

Nedan under dokument hittar du information om olika droger. Under länkar hittar du länkar till mer information om ett drogfritt samhälle.

Öppettider

Kontakt