• Grumligt vatten och luft i vattenledningarna i Horn , läs mer >>

Hemtjänst

Hemtjänstens viktigaste uppgift är att ge stöd och hjälp i vardagen när du behöver hjälp. Dina behov av insatser prövas individuellt och utifrån din tillvaro.

Alla oavsett ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning, ska ha möjlighet att kunna bo kvar hemma och få hjälp med de insatser som beviljats av kommunen. Du har möjlighet att få hjälp med din omsorg under dygnets alla timmar.

Genom stöd och hjälp från hemtjänsten vill vi ge dig möjlighet att själv göra så mycket som möjligt i din vardag. Vi kan till exempel hjälpa till med:

  • Personlig omvårdnad
  • Boservice
  • Trygghetslarm och telefonservice

Hushållsnära tjänster

Beroende på hur din ekonomi ser ut kan det vara bättre för dig som behöver hjälp i hemmet att köpa hushållsnära tjänster med skatteavdrag. Läs mer om hushållsnära tjänster på Skatteverkets webbplats.

Du ansöker om hemtjänst hos kommunens biståndsbedömare.

Blanketter och E-tjänster

Kontakt