Hemtjänst

Kontakta oss

Kontakt vård och omsorg

Hemtjänst

Hemtjänstens viktigaste uppgift är att ge stöd och hjälp i vardagen när din egen förmåga sviktar. Dina behov av insatser prövas individuellt och utifrån din livssituation.

Alla personer oavsett ålder, sjukdom eller funktionshinder, ska få möjlighet att kunna bo kvar hemma och få hjälp med de insatser som kommunens biståndsbedömare beviljat. Det finns möjlighet att få hjälp med omsorg under dygnets alla timmar.

Genom stöd och hjälp från hemtjänsten skapar vi förutsättningar för dig att göra så mycket som möjligt själv i din vardag. Av hemtjänsten kan du exempelvis få hjälp med:

  • Personlig omvårdnad
  • Boservice
  • Trygghetslarm och telefonservice

Boservice med förenklad biståndshandläggning
Du som är 80 år eller äldre och bosatt i Kinda kommun kan ansöka om boservice (insatserna städ, tvätt och inköp) och trygghetslarm utan föregående behovsprövning så kallad förenklad biståndshandläggning.

Hushållsnära tjänster
Beroende på hur din ekonomi ser ut kan det vara mer fördelaktigt för dig som behöver hjälp i hemmet att köpa hushållsnära tjänster med skatteavdrag.
Läs mer om hushållsnära tjänster på Skatteverkets webbplats.

Du ansöker om hemtjänst hos kommunens biståndsbedömare.

Blanketter och E-tjänster

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida