Farligt avfall

Det är viktigt att vi gemensamt tar ansvar för vår miljö. Ett sätt är att inte slänga farligt avfall tillsammans med vanliga sopor.

Farligt avfall är kemiska avfallsprodukter som, om de inte tas om hand på rätt sätt, kan utgöra en fara för hälsa och miljö. Exempel på farligt avfall är:

  • Bilbatterier och lysrör
  • Bekämpningsmedel mot ogräs, insekter och annan ohyra i trädgården
  • Färg-, lack- och limrester fasta och flytande
  • Lösningsmedel lacknafta, thinner, terpentin, fotogen, aceton
  • Oljeavfall, spillolja från motorer och oljefilter
  • Kvicksilverhaltigt avfall, barometrar, termometrar och andra instrument
  • Syror och alkalier, saltsyra, kaustiksoda
  • Sprayflaskor som innehåller färg eller kemikalier
  • Fotokemikalier, fixerings- och framkallningsbad

Om du är osäker på vad som är farligt avfall är det bättre att lämna in för mycket än för lite. Tänk på att lämna avfallet i originalförpackning om den finns kvar. Om du inte har kvar den lämnar du avfallet i ett helt emballage märkt med innehåll. Fat kan ej tas emot på grund av utrymmesskäl, kontakta Tekniska Verken.

Hushåll får lämna farligt avfall utan kostnad. Småbatterier lämnar du till "Batte batterisamlare" i butiker, varuhus och bensinstationer eller till Miljöbilen.

Mottagningsplatser för hushållens farliga avfall:

Adlerskogs avfallsanläggning och Hycklinge Bensin och Service AB, Q-Star.

Kontakt