Rimforsa skola

Rimforsa skola förväntas vara färdig till höstterminen 2026. Delar av skolan kommer att tas i bruk tidigare då entreprenaden sker i etapper. Hela entreprenaden omfattar rivning, om- och nybyggnad. Det gemensamma uppdraget är "Vi investerar i framtiden genom att utveckla en hållbar skolmiljö i Kinda kommun".

Första steget i projektet är att utforma och planera entreprenaden.

Projektgruppen har varit på studiebesök på två skolor för att få inspiration till den nya skolan. Ta gärna del av bildspelet nedan.

Februari 2024 har vi skrivit kontrakt med NCC Building Sverige som kommer att vara vår totalentreprenör och rivning börjar vecka 8.

Nedan ser du två visualiseringsfilmer skapade av arkitektkontoret LLP som visar hur Rimforsa skola årskurs F-1 (överst) och årskurs 4-6 kan tänkas se ut. Observera att dessa endast är exempelfilmer och speglar inte det slutgiltiga resultatet.

Kontakt