Närtrafik

Närtrafiken finns för boende såväl som besökare till områden där det saknas vanlig linjetrafik. Närtrafik kan beställas till och från alla adresser som har mer än 2 km till närmaste hållplats

Beställning av resa sker genom Östgötatrafikens beställningscentral. 

Kontakt