Journummer

Efter ordinarie kontorstid gäller dessa journummer:

Felanmälan vatten och avlopp, gator och vägar

Under kontorstid ring kommunens växel 0494-190 00. När växeln är stängd ring 011-14 96 40.

---------

Räddningschef i beredskap

Räddningscentralen telefon: 010-480 45 00

Vid frågor om eldning:

Om du har förutsättningar och tillåtelse att elda, kontakta oss. På så vis känner vi till att elden är kontrollerad och vet vad det gäller om någon ringer och larmar om brandrök. Kom ihåg att du alltid är ansvarig för eldningen, även när du har anmält den till oss.

Vid akuta fall ring 112.

----------

Slamtömning

Vid behov av akut slamtömning kontakta JRAB på telefon 070-601 87 90.
(OBS! Endast akuta tömningar som inte kan vänta)

---------

Sociala jouren

Individ- och familjeomsorgens reception är öppen klockan 9-12 den 1 april. Telefonen är öppen till klockan 15.00. Efter klockan 15.00 och under alla röda dagar når du sociala jouren på telefon 013-20 75 26.

Vid akuta fall ring 112.