Journummer

Efter ordinarie kontorstid gäller dessa journummer:

Felanmälan vatten och avlopp, gator och vägar

Under kontorstid ring kommunens växel 0494-190 00. När växeln är stängd
ring 0494-799 00.

---------

Räddningschef i beredskap

Räddningscentralen telefon: 010-480 45 00

Vid frågor om eldning:

Om du har förutsättningar och tillåtelse att elda, kontakta räddningscentralen på telefon 010-480 45 00. På så vis känner vi till att elden är kontrollerad och vet vad det gäller om någon ringer och larmar om brandrök. Kom ihåg att du alltid är ansvarig för eldningen, även när du har anmält den till oss.

Vid akuta fall ring 112.

----------

Slamtömning

Vid behov av akut slamtömning kontakta Sanero 013-841 45.
(OBS! Endast akuta tömningar som inte kan vänta)

---------

Sociala jouren

Individ- och familjeomsorgens reception är öppen klockan 9.00-12.00 dag före röd dag. Telefonen är öppen till klockan 15.00. Efter klockan 15.00 och under alla röda dagar når du sociala jouren på telefon 013-20 75 26.

Vid akuta fall ring 112.