Orosanmälan vid misstanke eller kännedom om att barn far illa

Här kan du göra en orosanmälan via en e-tjänst om du misstänker att ett barn/ungdom far illa. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker med att du misstänker eller känner oro för barnet/ungdomen.

Denna e-tjänst kan du använda både som privatperson och i tjänsten med anmälningsskyldighet. Om du gör din anmälan som privatperson kan du vara anonym, men du kan inte vara det om du har anmälningsskyldighet. Om ditt namn blir känt för socialtjänsten kan vi endast i undantagsfall undanhålla det för den som berörs av anmälan.

Den här e-tjänsten kräver inte att du loggar in med BankID eller Telia e-legitimation.

Vad händer med min anmälan?

En orosanmälan via den här e-tjänsten kommer till Socialkontoret. Det du skickar in här hanteras enbart under kontorstid. Om du gör en orosanmälan vid en annan tidpunkt än kontorstid kommer vi inte att handlägga den förrän nästkommande arbetsdag.

Våra kontorstider är:

 • Måndag–fredag klockan 8.00-16.00
 • Helgdagar: Stängt

Vid akut oro

Vid akut oro ska du alltid göra en muntlig orosanmälan genom att ringa enligt följande:

 • Måndag klockan 13.00-15.00
 • Tisdag till fredag klockan 9:00-12:00 och 13:00-15:00 ring Socialkontoret på telefonnummer 0494-191 30, fax 0494-191 39, E-post: ifo@kinda.se

Reception, väntrum och telefon tid stänger klockan 12.00 före röd dag eller afton.

Socialjour vid akuta behov efter kontorstid

 • Kvällar, helger och helgdagar ring Socialjouren 013-20 75 26.
  Öppettiderna för socialjouren i Linköpings kommun är:
  Måndag - torsdag kl.17.00-24.00
  Fredag kl.17.00-01.00
  Lördag kl.13.30-01.00
  Söndag kl.13.30-24.00
  Midsommarafton, julafton och nyårsafton är Socialjouren öppen klockan 13.30-17.00.

Vid akut behov av hjälp utanför telefontid kan du ringa 112 och be om att få prata med socialjouren.

Vad händer med de uppgifter jag lämnar i anmälan?

Lämnade uppgifter registreras i Socialkontorets verksamhetssystem för att din orosanmälan ska kunna behandlas och för att socialnämnden ska kunna fullgöra sina åtaganden.

Som privatperson har du rätt att vara anonym i denna e-tjänst, men du kan lämna ditt namn och kontaktuppgifter. Om du gör det har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen:

 • Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi behandlar om dig.
 • Du kan även kontakta oss för att begära rättelse, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina personuppgifter.

Vård- och omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig nämnd.

Öppettider

Kontakt