UP 2

Utvecklingsprogram 2 är en satsning från SKR (Sveriges kommuner och regioner) med syfte att stödja sina medlemmar i arbetet för att fler unga ska fullfölja sin utbildning och i förlängningen nå en gynnsam etablering på arbetsmarknaden. UP 2 riktar sig till skolhuvudmän och dess verksamhet inom grund-, gymnasieskola och det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). ​Programmet drivs av SKR med stöd av Europeiska socialfonden. ​​Kinda kommun deltar tillsammans med 24 andra kommuner.

Projekttid: 1 maj 2023 - 30 juni 2025

Målgrupp: Unga mellan 13-24 år

Övergripande mål:

Bidra till förbättrade förutsättningar för skolhuvudmän i Sverige att arbeta kunskapsbaserat och systematiskt med att förebygga studieavbrott och främja fullföljd utbildning. ​​

Vid frågor eller mer information om projektet kontakta processledare

Kontakt