Sorteringsguide för gröna påsen

Det här slänger du i Gröna påsen

  • Matrester - tillagade och råa
  • Frukt och grönt - skrutt, skal och kärnor, frukt och grönsaker som har blivit för gamla
  • Matfett - smör, margarin, olja och annat matfett
  • Ben och skal, kött- och fiskben, fiskrens, ska från skaldjur och ägg
  • Kaffe och te - kaffe och te, filter och sump

Det här slänger du INTE i Gröna påsen

  • Servetter och papper - papper, servetter, textilier, blöjor, bindor och tamponger
  • Växter - krukväxter, jord och trädgårdsavfall
  • Tobak - fimpar och snus
  • Läkemedel - gamla läkemedel ska lämnas in på apotek

Observera att tidningar, förpackningar, kartonger, plast, glas, metall, kemikalier med mera ska lämnas in till annan återvinning.