Sorteringsguide för gröna påsen

Det här slänger du i Gröna påsen

  • Matrester - tillagade och råa
  • Frukt och grönt - skrutt, skal och kärnor, frukt och grönsaker som har blivit för gamla
  • Matfett - smör, margarin, olja och annat matfett
  • Ben och skal, kött- och fiskben, fiskrens, ska från skaldjur och ägg
  • Kaffe och te - kaffe och te, filter och sump

Det här slänger du INTE i Gröna påsen

  • Servetter och papper - papper, servetter, textilier, blöjor, bindor och tamponger
  • Växter - krukväxter, jord och trädgårdsavfall
  • Tobak - fimpar och snus
  • Läkemedel - gamla läkemedel ska lämnas in på apotek

Observera att tidningar, förpackningar, kartonger, plast, glas, metall, kemikalier med mera ska lämnas in till annan återvinning.

Under dokument nedan hittar du vår sorteringsguide i broschyrformat och som affisch i A3- och A4-format. Här hittar du även affischer och broschyrer på tigrinjska, somaliska och arabiska.

Kontakt