Hälsoskydd och inomhusmiljö

Den som äger en fastighet är skyldig att åtgärda och förebygga risker för ohälsa. Kontakta i första hand fastighetsägare eller bostadsrättsförening vid problem med inomhusmiljön. Om ingen förbättring sker kan kontakt tas med miljöavdelningen som kan ställa krav på undersökningar och åtgärder.

Fastighetsägare och verksamhetsutövare är enligt miljöbalken skyldiga att bedriva egenkontroll och att skaffa sig den kunskap som krävs, för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön.