Korttidsenhet

Till korttidsenheten kan du komma för

  • utredning av framtida hjälpbehov och boende
  • avlösning då din närstående som annars stöttar och vårdar behöver vila under en tid
  • vård i livets slut

På korttidsenheten arbetar vi i nära samarbete mellan omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut. Vi arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt som gör dig delaktig i omvårdnaden och mer självständig.

Vistelsen på korttidsenheten är alltid tidsbegränsad.

Korttidsenheten är belägen på Bergdala men korttidsplats kan vid platsbrist förläggas på andra enheter inom kommunen.

Du eller din anhörige beviljas korttidsplats via kommunens biståndsbedömare. 

Blanketter och E-tjänster

Kontakt