Akut information

När en svår olycka, extrema vädersituationer, långa el- eller teleavbrott eller någon annan händelse berör ett stort antal människor kommer aktuell information att finnas här på webbplatsen.

Nationellt informationsnummer

Information lämnas också via det nationella telefonnumret 113 13.