Bibliotek

Skolbiblioteket på Värgårdsskolan är gemensamt för årskurs 4 - 9. Här finns ett stort utbud av litteratur för att främja elevers läsning. Bibliotekarie Anne-Louise arbetar tillsammans med lärarna för att stärka läsningen genom boksamtal, gemensam läsning i klassen och lästräning. Det finns även möjlighet till hjälp med inlästa böcker via Legimus. Biblioteket är öppet tisdagar, onsdagar och fredagar 8.00-15.00 under skoldagar.

Kontakt