Fiber

Internet är en viktig förutsättning för en levande och attraktiv boendemiljö. IT och webbaserad service skapar nya möjligheter för människor att bo kvar eller bosätta sig på landsbygden. Kinda kommun vill främja utvecklingen i kommunens alla delar genom en väl utbyggd IT-infrastruktur.

Kinda kommun är själva nätägare till det stam- och accessnät av fiber som har byggts ut i kommunen sedan 2003. Via upphandlad kommunikationsoperatör, erbjuds våra medborgare bredbandstjänster i form av internet, TV och telefoni.

Utbyggnaden fortsätter nu på landsbygden och en prioriteringslista för 2022 är framtagen och politiskt beslutad.

Tillsammans utvecklar vi Kinda!

Bild av fibertrådar - länk till information om fiber

Vad är fiber?

Information om Fiberoptik

bild av gröna fibertrådar

Välj fiber?

Varför ska jag välja fiber?

Familj som står i solnedgången och håller varandra i hand

Fiber från Kinda kommun?

Varför ska jag välja fiber från Kinda kommun.

Händer som skriver på en laptop

Beställning fiber

Information om hur du gör en beställning.

Pratbubblor med frågetecken och utropstecken

Frågor och svar

Svar på frågor om fiber

Tangentbord penna och block

Prioritering 2024-2026

Prioritering av utbyggnadsområden

Fiber med internetanslutning i bakgrunden

Svartfiber

Hyra av svartfiber

Grävmaskin som gräver för fiber

Schaktning

Schaktning på privat mark