Kontakta oss

Kontakt

ikon för öppna och stäng meny

Fiber

Internet är en viktig förutsättning för en levande och attraktiv boendemiljö. IT och webbaserad service skapar nya möjligheter för människor att bo kvar eller bosätta sig på landsbygden. Kinda kommun vill främja utvecklingen i kommunens alla delar genom en väl utbyggd IT-infrastruktur.

Vi, Kinda kommun, är själva nätägare till det stam- och accessnät av fiber som har byggts ut i kommunen sedan 2003. Via upphandlad kommunikationsoperatör, erbjuds våra medborgare bredbandstjänster i form av internet, TV och telefoni. Nu fortsätter vi utbyggnaden i Kisa tätort och planerar för utbyggnaden på landsbygden.

Tillsammans utvecklar vi Kinda!