Horns skola

Vy över Horns skola

Foto: Per Svensson Borrud

Horns skola är en F-6 skola belägen längst söderut av Kinda kommun. Skolan återfinns i kärnan av Horns samhälle där vi har närhet till såväl skolskogen som bibliotek, elljusspår och campingen. Vi värnar för bygden och samarbetar ofta med olika verksamheter och eldsjälar i Horn/Hycklinge.

Vi har en skolverksamhet som omfattas av ca 60 elever. Skolan är uppdelad i två skolbyggnader: Kastanjen och Linden. På Kastanjen går förskoleklass till årskurs 3, här finns även fritidsverksamhet med samma namn som skolbyggnaden. På Linden går årskurs 4-6, här återfinns även våra slöjdsalar, idrottshallen, elevhälsans verksamhet, administration, expeditionen samt Öppen fritids. På Horns skola har vi en samlad skoldag vilket innebär att alla elever går mellan kl. 08.00-14.05 varje dag oavsett vilken årskurs eleverna tillhör.

Välkommen till oss på Horns skola!

Besöksadress: Stångågatan 33 i Horn

Telefontider för skolans expedition: 8.00-10.00 vardagar.