Idrottshallar

Kontakta oss

Kontakt samhällbyggnadsförvaltningen

Idrottshallar

Fritidskontoret hyr ut idrottshallar, gymnastiksal till föreningar, företag och allmänhet. Utöver detta drivs en idrottshall i kommunen ideellt.

Följande idrottshallar finns tillgängliga i kommunal regi

 • 2 idrottshallar - Åsundahallen i Rimforsa och Värgårdshallen i Kisa
 • 3 gymnastiksalar - Horns skola, Stjärneboskolan och Bäckskolan i Kisa
 • 1 bollhall med konstgräs - Järnlundahallen i Rimforsa

Följande idrottshall drivs av ideell förening

 • 1 gymnastiksal – Björkfors skola, drivs av Oppeby hembygdsförening

Hyra kommunal idrottshall
Du kan hyra bollhallen i Rimforsa, idrottshallarna i Kisa och Rimforsa, gymnastiksalen i Horn skola samt gymnastiksalen på Bäckskolan, Kisa från klockan 17.00.

Gymnastiksalen på Stjärnebo kan man boka mellan klockan 08.00-22.00.

Hyra icke-kommunal idrottshall
För hyra av icke-kommunal idrottshall hänvisar vi till föreningsregistret.

Policy, prioriteringsordning och priser
Policy och riktlinjer för uthyrning av kommunala anläggningar samt prioriteringsordning är antagna av kommunfullmäktige. Taxorna beslutas årligen av kommunfullmäktige.

Ordningsregler, hyresavgifter och riktlinjer för icke kommunala idrottshallar hänvisas till ansvarig förening.

Bokningsbestämmelser för kommunala idrottshallar

 • Den som kvitterar ut nyckeln är också ansvarig för verksamheten i lokalen och att det är låst och iordningsställt efter avslutad hyrestid.
 • Nyckeln ska återlämnas så snart som möjligt efter hyrestidens slut.
 • Ej återlämnad nyckel debiteras med en kostnad på 500 kronor.
 • För att kunna boka lokal och kvittera nyckel krävs att personen är fyllda 18 år.
 • Nyckeln får ej överlåtas till annan person.
 • Kopiering av nyckeln är förbjudet.
 • Utnyttja lokalen endast för uppgivet ändamål och iakttag aktsamhet med lokal och inredning. Mat och alkoholhaltiga drycker får ej förekomma i idrottslokalen och i omklädningsrummen.
 • Upptäcks någon skada ska detta rapporteras till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida