Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt samhällbyggnadsförvaltningen

ikon för öppna och stäng meny

Idrottshallar

Boka lokal

Idrottslokaler
Fritidskontoret hyr ut idrottshallar, gymnastiksal till föreningar, företag och allmänhet.

Följande hallar finns tillgängliga i kommunen:

 • 3 idrottshallar - Värgårdshallen i Kisa, Hackelhallen (bollsportshall) och Åsundahallen i Rimforsa.
 • 3 gymnastiksalar - Horns skola, Stjärneboskolan och Bäckskolan i Kisa
 • 1 bollhall med konstgräs - Järnlundahallen i Rimforsa

Följande idrottshall drivs av ideell förening

 • 1 gymnastiksal – Björkfors skola, drivs av Oppeby hembygdsförening

Sammanträdesrum
Följande samlingslokaler går att hyra:

 • Stjärnebo sammanträdesrum
 • Kisa bibliotek sammanträdesrum

Hyra anläggning
Du kan hyra bollhallen i Rimforsa, idrottshallarna i Kisa och Rimforsa, gymnastiksalen i Horn skola samt gymnastiksalen på Bäckskolan, Kisa från klockan 17.00.

 • Gymnastiksalen på Stjärnebo kan man boka mellan klockan 08.00-22.00.
 • Järnlundahallen kan man boka mellan klockan 08.00 - 22.00
 • Hackelhallen kan man boka mellan klockan 08.00 - 22.00.

Omklädningsrum går att hyra vid samtliga anläggningar i mån av lediga tider (anmäls direkt till handläggare).

Sammanträdesrummen är tillgängliga på vardagar 17-22, samt hela helgen

Lokalbokning
Bokningsförfrågan av lokaler görs via e-tjänsten nedan eller till fritidshandläggare.
Bokningsförfrågningar hanteras vardagar under kontorstid (9-16).
Handläggningstiden för en bokningsförfrågan är 2 arbetsdagar.

Hyra icke-kommunal idrottshall
För hyra av icke-kommunal idrottshall hänvisar vi till föreningsregistret.

Policy, prioriteringsordning och priser
Policy och riktlinjer för uthyrning av kommunala anläggningar samt prioriteringsordning är antagna av kommunfullmäktige. Taxorna beslutas årligen av kommunfullmäktige.

Bokningsbestämmelser

 • Den som kvitterar ut nyckeln är också ansvarig för verksamheten i lokalen och att det är låst och iordningsställt efter avslutad hyrestid.
 • Nyckeln ska återlämnas så snart som möjligt efter hyrestidens slut.
 • Ej återlämnad nyckel debiteras med en kostnad på 500 kronor.
 • För att kunna boka lokal och kvittera nyckel krävs att personen är fyllda 18 år.
 • Nyckeln får ej överlåtas till annan person.
 • Kopiering av nyckeln är förbjudet.
 • Utnyttja lokalen endast för uppgivet ändamål och iakttag aktsamhet med lokal och inredning. Mat och alkoholhaltiga drycker får ej förekomma i idrottslokalen och i omklädningsrummen.
 • Upptäcks någon skada ska detta rapporteras till Samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Dörrar för ej lämnas uppställda. Om låsbricka används så utnyttjas tillfällig kod.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida