Tillstånd, regler och tillsyn

För att starta vissa verksamheter krävs ofta tillstånd eller anmälan till kommunen eller andra myndigheter.

Här har vi samlat information som kan vara bra att känna till för dig som ska starta eget företag.

Även föreningar behöver ibland söka tillstånd, till exempel för att sälja lotter eller ordna en marknad.