Faderskap och föräldraskap

Ett fastställande av faderskap görs dels för att säkerställa barnets försörjning och arvsrätt, dels för att barnet kan ha ett psykologiskt och medicinskt intresse av att känna till sin bakgrund.

Faderskapet eller föräldraskapet fastställs numera hos Skatteverket men du kan som tidigare fortfarande bekräfta det hos familjerätten hos Individ- och familjeomsorgen, antingen under den senare delen av graviditeten eller efter att barnet fötts. Du kan beställa tid hos Individ- och familjeomsorgen själv innan barnet är fött eller så får du en kallelse efter att barnet är fött om du inte använder Skatteverkets e-tjänst inom 14 dagar efter födseln.

Faderskap via e-tjänst

Sedan den 1 januari 2022 registreras faderskap på Skatteverket med mobilt BankID. Detta gäller när föräldrarna är sammanboende och har så varit under hela graviditeten. Finns det invändningar eller tvivel om faderskap tas kontakt med Individ- och familjeomsorgen.

Länk till "Bekräftelse av faderskap" på Skatteverkets webbplats hittar du under länkar nedan.

Föräldraskap i samkönad relation

Föräldraskapet ska fastställas genom en föräldraskapsbekräftelse när assisterad befruktning ägt rum i en samkönad relation mellan två kvinnor. Den assisterade befruktningen ska ha utförts inom svensk sjukvård. Kvinnorna ska vara gifta, registrerade partners eller sambos. Samtycke krävs av den av föräldrarna som inte burit barnet. Detta samtycke uppvisas när föräldraskapsbekräftelsen ska göras hos familjerätten. I enstaka fall avgörs föräldraskapet i domstol.

Är föräldrarna överens kan de i samband med föräldraskapsbekräftelsen anmäla skriftligt att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Om du vill läsa mer om faderskap, föräldraskap och liknande mer ingående kan du klicka in dig på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Kinda kommun erbjuder i samarbete med Finspång kommun familjerätt. Kontakt tas antingen direkt med Finspång via e-post eller via individ- och familjeomsorgen i Kinda.

Öppettider

Kontakt