Elevinflytande

Elevrådet

Vi tycker att det är viktigt att eleverna involveras i arbetsmiljön på skolan. Varje klass utser två representanter. Dessa bildar tillsammans skolans elevråd. Elevrådet träffas en gång i månaden.

Miljöråd

Vi har ett miljöråd som består av personal och elever från alla årskurser. Miljörådet har valt ut prioriterade område / ledord inom miljöområdet. Utifrån det har det tagits fram en plan på att genomföra temadagar med fokus på bl a friluftsliv och hälsa, lagar och regler när det gäller miljö och plast.

Vi samarbetar med Grön flagg. Grön flagg är ett program som syftar till att lyfta miljöfrågor och hållbarhetsfrågor hos barn och unga.