Starta och driva företag

Har du…
… en dröm och en företagsidé men är osäker på om det går och hur man gör?
… bestämt dig för att starta eget företag?
… precis startat företag och behöver någon att ”bolla” med?

NyföretagarCentrum i Kinda

Fyra av fem arbetstillfällen skapas i små företag med färre än 50 anställda. Att underlätta och stimulera nyföretagande är för samhället en mycket kostnadseffektiv metod för att skapa arbetsmöjligheter. Nyföretagarcentrum i Kinda genomför ett hundratal rådgivningar per år. Ett nystartat företag får möjlighet till stöd i upp till tre år från starten.

Att ha ”sitt eget” NyföretagarCentrum i kommunen är en förmån för alla parter då det är angeläget med god kännedom om marknaden, det lokala näringslivet och kontakter vid rådgivningen. Verksamheten finansieras genom sponsringsbidrag.

All rådgivning är kostnadsfri, konfidentiell, oberoende och sker på plats i Kinda. Kontakta oss på NyföretagarCentrum i Kinda, vi vill gärna hjälpa dig!

Nedan hittar du länkar till de olika instanserna.

Kontakt