Boka lokal

Kontakta oss

Kontakt samhällsbyggnadsförvaltningen

Boka lokal

Idrottslokaler
Fritidskontoret hyr ut idrottshallar, gymnastiksal till föreningar, företag och allmänhet.

Följande hallar finns tillgängliga i kommunen:

 • 3 idrottshallar - Värgårdshallen i Kisa, Hackelhallen (bollsportshall) och Åsundahallen i Rimforsa.
 • 3 gymnastiksalar - Horns skola, Stjärneboskolan och Bäckskolan i Kisa
 • 1 bollhall med konstgräs - Järnlundahallen i Rimforsa

Följande idrottshall drivs av ideell förening

 • 1 gymnastiksal – Björkfors skola, drivs av Oppeby hembygdsförening

Samlingslokaler
Följande samlingslokaler går att hyra:

 • Stjärnebo sammanträdesrum
 • Kisa bibliotek sammanträdesrum

Hyra anläggning
Du kan hyra bollhallen i Rimforsa, idrottshallarna i Kisa och Rimforsa, gymnastiksalen i Horn skola samt gymnastiksalen på Bäckskolan, Kisa från klockan 17.00.

Gymnastiksalen på Stjärnebo kan man boka mellan klockan 08.00-22.00.

Sammanträdesrummen är tillgängliga på vardagar 17-22, samt hela helgen

Lokalbokning
Bokningsförfrågan av lokaler görs via e-tjänsten nedan eller till fritidshandläggare.
Bokningsförfrågningar hanteras vardagar under kontorstid (9-16).

Hyra icke-kommunal idrottshall
För hyra av icke-kommunal idrottshall hänvisar vi till föreningsregistret.

Policy, prioriteringsordning och priser
Policy och riktlinjer för uthyrning av kommunala anläggningar samt prioriteringsordning är antagna av kommunfullmäktige. Taxorna beslutas årligen av kommunfullmäktige.

Bokningsbestämmelser

 • Den som kvitterar ut nyckeln är också ansvarig för verksamheten i lokalen och att det är låst och iordningsställt efter avslutad hyrestid.
 • Nyckeln ska återlämnas så snart som möjligt efter hyrestidens slut.
 • Ej återlämnad nyckel debiteras med en kostnad på 500 kronor.
 • För att kunna boka lokal och kvittera nyckel krävs att personen är fyllda 18 år.
 • Nyckeln får ej överlåtas till annan person.
 • Kopiering av nyckeln är förbjudet.
 • Utnyttja lokalen endast för uppgivet ändamål och iakttag aktsamhet med lokal och inredning. Mat och alkoholhaltiga drycker får ej förekomma i idrottslokalen och i omklädningsrummen.
 • Upptäcks någon skada ska detta rapporteras till Samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Dörrar för ej lämnas uppställda. Om låsbricka används så utnyttjas tillfällig kod.

Blanketter och E-tjänster

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida