Boka lokal

Idrottslokaler

Fritidskontoret hyr ut idrottshallar, gymnastiksal till föreningar, företag och allmänhet.

Följande hallar finns tillgängliga i kommunen:

 • 3 idrottshallar - Värgårdshallen i Kisa, Hackelhallen (bollsportshall) och Åsundahallen i Rimforsa.
 • 3 gymnastiksalar - Horns skola, Stjärneboskolan och Bäckskolan i Kisa
 • 1 bollhall med konstgräs - Järnlundahallen i Rimforsa

Följande idrottshall drivs av ideell förening

 • 1 gymnastiksal – Björkfors skola, drivs av Oppeby hembygdsförening

Sammanträdesrum

Följande samlingslokaler går att hyra:

 • Stjärnebo sammanträdesrum
 • Kisa bibliotek sammanträdesrum
 • Foajén i Hackelhallen

Hyra anläggning

Du kan hyra bollhallen i Rimforsa, idrottshallarna i Kisa och Rimforsa, gymnastiksalen i Horn skola samt gymnastiksalen på Bäckskolan, Kisa från klockan 17.00.

 • Gymnastiksalen på Stjärnebo kan du boka mellan klockan 08.00-22.00.
 • Järnlundahallen kan du boka mellan klockan 08.00 - 22.00
 • Hackelhallen kan du boka mellan klockan 08.00 - 22.00.

Omklädningsrum går att hyra vid samtliga anläggningar i mån av lediga tider (anmäls direkt till handläggare).

Sammanträdesrummen är tillgängliga på vardagar 17-22, samt hela helgen

Lokalbokning

Bokningsförfrågan av lokaler görs via e-tjänsten nedan.
Bokningsförfrågningar hanteras vardagar under kontorstid (9-16).
Handläggningstiden för en bokningsförfrågan är 2 arbetsdagar.

Vid frågor kontakta fritidshandläggare.

Hyra icke-kommunal idrottshall

För hyra av icke-kommunal idrottshall hänvisar vi till föreningsregistret.

Policy, prioriteringsordning och priser

Policy och riktlinjer för uthyrning av kommunala anläggningar samt prioriteringsordning är antagna av kommunfullmäktige. Taxorna beslutas årligen av kommunfullmäktige.

Bokningsbestämmelser

 • Den som kvitterar ut nyckeln är också ansvarig för verksamheten i lokalen och att det är låst och iordningsställt efter avslutad hyrestid.
 • Nyckeln ska återlämnas så snart som möjligt efter hyrestidens slut.
 • Ej återlämnad nyckel debiteras med en kostnad på 500 kronor.
 • För att kunna boka lokal och kvittera nyckel krävs att personen är fyllda 18 år.
 • Nyckeln får ej överlåtas till annan person.
 • Kopiering av nyckeln är förbjudet.
 • Utnyttja lokalen endast för uppgivet ändamål och iakttag aktsamhet med lokal och inredning. Mat och alkoholhaltiga drycker får ej förekomma i idrottslokalen och i omklädningsrummen.
 • Upptäcks någon skada ska detta rapporteras till samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Dörrar för ej lämnas uppställda. Om låsbricka används så utnyttjas tillfällig kod.