Kommunalt aktivitetsansvar

Kommunala aktivitetsansvaret omfattar ungdomar som:

 • inte har fyllt 20 år.
 • har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet efter skolpliktig ålder.
 • inte går i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.
 • inte har en gymnasieexamen, ett gymnasiesärskolebevis eller fullföljt motsvarande utbildning med godkänt resultat.

Vad innebär det kommunala aktivitetsansvaret för kommunen?

Kommunen ska löpande under året hålla sig informerad om ungdomarnas sysselsättning och erbjuda ungdomarna individuella åtgärder. Aktivitetsansvaret ska i första hand syfta till att motivera en individ att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen samlar in dessa uppgifter och för register över de ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.

Vi kan hjälpa till med:

 • Ta reda på var du befinner dig och vad du vill framåt
 • Kontakt med studie- och yrkesvägledare om du vill studera
 • Stötta dig i kontakt med andra aktörer/myndigheter
 • Studiebesök på exempelvis skola och praktikplatser
 • Hjälpa dig att söka praktikplats
 • Skriva in dig på Arbetsförmedlingen
 • Skriva CV

Har du fått ett eller flera brev av oss?

Vi vet att vi kan verka tjatiga, men det är för att vi gärna vill få tag på dig. Även om du känner dig nöjd med din tillvaro vill vi veta det.

Vi har ansvar att både följa upp och dokumentera hur du har det.

Kontakt