Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt samhällsbyggnad

ikon för öppna och stäng meny

Slamtömning enskilt avlopp

Där det kommunala vatten- och avloppsnätet inte är utbyggt måste fastighetsägaren själv ordna med avloppslösningar. För att avloppsanläggningen ska fungera och inte förorena miljön måste slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk tömmas regelbundet.

Vilket tömningsintervall som gäller för just din avloppsanläggning beror på typ av anläggning och om du är permanent- eller fritidsboende.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida