Övrig sjukvård

Vid akuta och livshotande olyckor och sjukdomar ring alltid 112.

Om du blir sjuk under dagtid kontaktar du din vårdcentral.

Kvällar, nätter och helger kontaktar du sjukvården genom att ringa 1177.

Fler telefonnummer och information i akuta lägen finns under fliken "Akut hjälp"