Ny tobakslag

Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny lag om tobak och liknande produkter. Det innebär bland annat att du som säljer tobak måste ansöka om tillstånd hos miljöavdelningen.

Vad säger den nya lagen?

  • Bara den som har tillstånd får sälja tobak.
  • Rökförbud utökas till att gälla vissa allmänna platser utomhus, bland annat uteserveringar, entréer till rökfria lokaler, kollektivtrafikens områden utomhus, inhägnade platser för idrott och lek.
  • Rökförbudet vidgas till att omfatta bland annat elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.
  • Tobaksproduktdirektivets regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning ska följas.
  • Förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner.

Kontakt