Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kontakt samhällsbyggnadsförvaltningen


E-post: sbn@kinda.se
Besöksadress: Stora Torget 5
Postadress: Box 1, 590 40 Kisa

Karolina Hedlund

Förvaltningschef
Telefon: 0494-190 08
E-post: karolina.hedlund@kinda.seKristina Salomonson

Förvaltningssekreterare
Telefon: 0494-192 92
E-post: kristina.salomonson@kinda.se

Ann-Kristine Bexell

Verksamhetschef kost
Telefon: 0494-190 05
E-post: ann-kristine.bexell@kinda.se

Thomas Blixt

Räddningschef
Telefon: 0494-193 02
E-post: thomas.blixt@kinda.se

Yngve Blomberg

Chef miljöavdelningen
Telefon: 0494-192 90
E-post: yngve.blomberg@kinda.se

Maria Hedberg

Plan- och byggchef
Telefon: 0494-190 00
E-post: använd detta formulär

Jimmy Bexell

Stabschef och tf förvaltningschef
Telefon: 0494-190 62
E-post: jimmy.bexell@kinda.se

Lena Axelsson

Kultur- fritid- & turismchef
Telefon: 0494-193 90
E-post: lena.axelsson@kinda.se