Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt samhällsbyggnadsförvaltningen

ikon för öppna och stäng meny

Komplementbyggnader

En byggnad på tomten som inte sitter ihop med huvudbyggnaden kallas komplementbyggnad. Det kan vara ett garage eller ett förråd. Den får inte dominera över huvudbyggnaden.

Komplementbyggnader, utom friggebodar och Attefallshus, kräver bygglov.

Inom planlagt område är det detaljplanen som styr hur många, hur höga och hur stora komplementbyggnaderna får vara. Även placeringen på tomten styrs av detaljplanen.

Bor du utanför planlagt område bedömer vi ansökan från fall till fall. Oftast sker det i samråd med dina grannar.

Blanketter och E-tjänster

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida