Användande av kommunvapen

Föreningar, organisationer och företag i Kinda kommun kan söka tillstånd att få använda kommunens symbol. Du söker tillstånd hos kommunstyrelsen. När du ansöker ska följande beskrivas:

  • I vilket sammanhang den ska användas
  • En skiss på hur den ska placeras
  • Hur länge ni ska använda den
  • Press får använda filerna under pressbilder

För mer information om hur du ansöker, kontakta oss enligt nedan.

Bakgrund

Kommunvapnet kommer från Kinda härads vapen. Det fastställdes 1950. Eftersom Kinda kommuns gränser skiljer sig en del från häradets rekommenderade statens heraldiska nämnd att en bård sattes runt kommunvapnet.Korset är hämtat från Kinda härads sigill, känt från år 1568. Sigillet har använts för att signera domslut och skrivelser.

Kontakt