Familjerätt

Kontakta oss

Kontakt vård- och omsorgsförvaltningen

Familjerätt

Många i kommunen träffar oss i samband med att de får barn. Vi utreder och fastställer faderskap för alla barn till föräldrar som är ogifta.

Du som är förälder kan vända dig till familjerätten för att få rådgivning i frågor
som rör barns vårdnad, boende och umgänge. Ibland kan det vara svårt att komma överens om vad som är barnens bästa. Ni kan då komma till oss för rådgivande samtal eller genom frivilliga samarbetssamtal för att försöka komma överens. Om ni ändå inte kan komma överens hamnar frågan i tingsrätten som i sin tur ber familjerätten att utreda frågan. Familjerätten ger sedan ett förslag utifrån barnens bästa.

På uppdrag av domstol görs också utredningar om vårdnad, boende och/eller umgänge och medlingsuppdrag. Till familjerätten vänder du sig också för att adoptera barn (svenska eller utländska).

Vi utgår alltid ifrån barnets bästa. Rådgivning/besök på familjerätten kostar inget. Kontakt med familjerätten får du via individ- och familjeomsorgens reception.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida