Familjerätt

Många i kommunen träffar oss i samband med att de ska bli föräldrar. Vi utreder och fastställer föräldraskap för alla barn till föräldrar som är ogifta. Numera kan detta även göras som en e-tjänst hos skatteverket. Se faderskap och föräldraskap.

Vid separation eller skilsmässa kan det vara svårt för föräldrar att komma överens om frågor kring barns vårdnad, boende, umgänge och ekonomi. Då finns möjlighet för föräldrar att vända sig till familjerätten för rådgivande samtal eller genom samarbetssamtal där syftet är att få ett välfungerande samarbete kring barnets bästa. Samtalen är kostnadsfria och journalförs ej.

Familjerätten kan hjälpa till att upprätta avtal mellan föräldrarna om båda önskar det. Även barn ges möjlighet att framföra sina önskemål och sätta ord på sina upplevelser i och med familjens separation. Vi utgår alltid ifrån barnets bästa.

Från och med 1 mars 2022 ställs krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal innan tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge inleds. Redan från 1 januari 2022 kan man begära informationssamtal där barnet är folkbokfört och samtalet är kostnadsfritt. Barnet deltar inte i samtalet.

Till familjerätten vänder ni er även i frågor gällande adoption.

Från 1 september 2022 erbjuder Kinda kommun i samarbete med Finspång kommun familjerätt. Kontakt tas antingen direkt med Finspång via e-post eller via individ- och familjeomsorgen i Kinda.

Öppettider

Kontakt