Familjerätt

Kontakta oss

Kontakt vård- och omsorgsförvaltningen

Familjerätt

Många personer i kommunen träffar oss i samband med att de får barn. Vi utreder och fastställer faderskap för alla barn till föräldrar som inte är gifta.

Du som är förälder kan vända dig till familjerätten för att få rådgivning i frågor
som rör barns vårdnad, boende och umgänge. Ibland kan det vara svårt att komma överens om vad som är barnens bästa. Ni kan då komma till oss för rådgivande samtal eller genom frivilliga så kallade samarbetsamtal försöka komma överens. Ibland är tvisten så stor att frågan hamnar i tingsrätten som då ber familjerätten att utreda frågan och komma med ett förslag hur barnens behov bäst kan tillgodoses.

På uppdrag av domstol görs också utredningar om vårdnad, boende och/eller umgänge samt medlingsuppdrag.

Till familjerätten vänder du sig också för att adoptera barn (svenska eller utländska).

Inriktningen i allt detta arbete är att barnets bästa ska komma i främsta rummet.

Rådgivning/besök på familjerätten är kostnadsfria.

Kontakt med familjerätten får du via Individ- och familjeomsorgens reception.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida