Vilda djur

Den här sidan handlar om störningar som kan uppkomma från djur av olika slag. Fastighetsägare har ett stort ansvar för att ta itu med djur som stör. Vilda djur som riskerar att orsaka skada är fastighetsägaren därmed själv ansvarig för att ta hand om. Om du har jakträtt på området har du också rätt att avliva ett sjukt eller skadat djur, men tänk på att du måste ha polisens tillstånd om du ska skjuta inom detaljplanerat område!

Om djuret finns på kommunens mark ska du höra av dig direkt till kommunen. Vi har ett ansvar för våra fastigheter, precis som vilken annan fastighetsägare som helst.

Förebyggande åtgärder

Det finns alltid ett skäl till att djur söker sig till ett visst område. Det kan finnas mat, lämpliga boplatser eller skydd. Vill du inte ha dem i sin närhet får du försöka låta bli att erbjuda det de vill ha. Det är till exempel viktigt att inte låta sopor och matrester vara åtkomliga, använd bara slutna komposter. Det finns blommor att välja som rådjuren inte tycker om. Rensa upp i vildvuxna hörn, plocka upp fallfrukt dagligen från tomten. Om du matar småfåglar på vintern ska du städa ofta under fågelbordet.

Kontakt