Varningssignal VMA

Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, är ett system för att varna människor om att något allvarligt har hänt som omedelbart hotar liv, hälsa, egendom eller miljö.

Systemet består av meddelanden i radio och tv samt mobiltelefoner, som ibland kan föregås av utomhussignalen ”Viktigt meddelande” som är en utomhusvarning.

VMA används exempelvis vid:

  • olyckor och allvarliga händelser, till exempel gasutsläpp eller brand med giftig rök
  • svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner, till exempel nedfall av radioaktiva ämnen eller problem med att nå 112
  • krishantering inför och i samband med extraordinära händelser, till exempel förestående dammhaveri eller sabotage mot dricksvattenförsörjningen

Varningssignal - utomhusvarning

Varningssignalen Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, (kallas även hesa Fredrik) testas klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december varje år.

Varningssignalen ljuder under minst två minuter och består av Signal 7 sekunder - Tystnad 14 sekunder - Signal 7 sekunder - Tystnad 14 sekunder och så vidare.

När du hör signalen ska du

  • Gå inomhus
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation
  • Lyssna på radion, Sveriges Radio P4 / Radio Östergötland samt läsa på kinda.se
  • Stäng eller minska ventilationen om det är möjligt!

När faran är över startas signalen Faran över, en 30-40 sekunders lång signal.

Tänk på att alltid ha fräscha batterier hemma till radion, om elen inte skulle fungera i samband med det inträffade!

Varningssignal VMA i Kinda

I Kinda kommun är det idag endast i Kisa det finns system för utomhusvarning med anledning av att pappersbruket och deras stora hantering av gasol och kemikalier.

Situationen i omvärlden visar att vi behöver se över hur behovet ser ut framöver och vår beredskapssamordnare arbetar med det.

I samband med flytt av räddningsstation i Kisa har vi ansökt om att flytta utomhusvarningen till den nya stationen. På grund av detta så kommer inte Hesa Fredrik testas en tid framöver. Övriga kanaler för ”Viktigt meddelande till Allmänheten” fungerar som vanligt på alla platser i kommunen.