Information om coronaviruset
Kontakta oss

Samhällsbyggnadsförvaltningen

ikon för öppna och stäng meny

Hygieniska verksamheter

Hygieniska verksamheter
Hygieniska verksamheter är ett samlingsnamn för verksamheter där allmänheten erbjuds någon form av hygienisk behandling. Några exempel på hygienisk verksamhet är fotvård, tatuering, hårvård, skönhetsbehandlingar och solarium.  Kommunen har tillsyn över yrkesmässiga hygieniska verksamheter. En del av dessa måste du som verksamhetsutövare anmäla till kommunen.

Skolor, förskolor, öppen förskola, resurscenter, fritidshem och öppen fritidsverksamhet är anmälningspliktiga verksamheter enligt 38 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Senast sex veckor innan verksamheten påbörjas ska en anmälan ha gjorts till miljöavdelningen.
 
Miljösanktionsavgift
För överträdelse av 38 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, att inte anmäla innan verksamhet påbörjats, ska miljösanktionsavgift dömas ut enligt förordning om miljösanktionsavgifter.
 
Anmälningsavgift
En avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
 
Egenkontroll
Anmälningspliktiga verksamheter omfattas av de generella kraven på egenkontroll enligt miljöbalken och de mer preciserade kraven i förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida