Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt vård och omsorg

ikon för öppna och stäng meny

Sammanhållen journalföring för säkrare vård


All vård av patienter måste journalföras.
Journalen är ett stöd för oss som arbetar i vården för att vi ska kunna ge dig en god och säker vård. Genom sammanhållen journalföring kan vårdgivare på elektronisk väg dela journaluppgifter med varandra. Bara den som behöver ta del av uppgifterna för att utföra sitt arbete har rätt att läsa i din journal.

Sedan några år tillbaka har vårdgivare, till exempel landstinget, kommunen eller en privat vårdgivare, möjlighet att på elektronisk väg dela med sig av journaluppgifter till varandra oavsett var man sökt vård. Det kallas sammanhållen journalföring och sker genom IT-systemet Nationell patientöversikt (NPÖ).

Effektivare och säkrare vård
För dig som patient betyder sammanhållen journalföring enklare kontakter med vården, säkrare bedömningar och snabbare väg till rätt diagnos och behandling. Du slipper att upprepa din vårdhistoria i mötet med en ny vårdkontakt och journaler behöver inte skickas med post mellan vårdgivarna.

Med ditt samtycke
Det är bara vårdpersonal som har en patientrelation med dig som får ta del av uppgifter i dina journaler för att kunna ge dig god och säker vård. Ingen vårdpersonal kan läsa i dina journaler från andra vårdgivare utan att du gett ditt samtycke.


Om du inte vill vara med i sammanhållen journalföring
Du har rätt att välja att inte vara med i sammanhållen journalföring. Och du kan välja att spärra uppgifter som du inte vill ska finnas tillgängliga för andra vårdgivare. Tala med din sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast om du vill spärra uppgifter. Du spärrar din information genom att fylla i en särskild blankett, i samråd med vårdpersonal.
Om du spärrar uppgifter ansvarar du själv för att informera vårdpersonalen om det de behöver veta för att ge dig en god och säker vård.
Du har möjlighet att ångra dig om du spärrat din patientinformation. Prata i så fall med behörig vårdpersonal där du spärrat din information om att du vill häva spärren.

Höga säkerhetskrav
Hög säkerhetsnivå, sekretess och spårbarhet krävs när information ska delas mellan olika vårdgivare. Vård- och omsorgspersonal måste identifiera sig med eTjänstekort för att ta kunna ta del av informationen. Det är bara personal som har behov av informationen och som du har en aktuell patientrelation med som med ditt samtycke har rätt att läsa journalen.

Det ska alltid gå att spåra vilka som haft tillgång till din journal via en så kallad logglista. Som patient har du rätt att själv ta del av loggarna, kontakta din vårdgivare.

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida