Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt teknik och drift

ikon för öppna och stäng meny

Gångbanerenhållning

Du som är fastighetsägare inom planlagt område är ansvarig för renhållning och snöröjning av gångbanan framför fastigheten. Detta betyder att snö och is, som är till olägenhet för gångtrafik ska skottas undan och läggas upp i vall mot körbanan eller därifrån upplogad snövall samt att vid halka sanda gångbanan.

För att minska kostnaderna för snöbortforsling plogar vi ibland, vid rikligt snöfall, upp snön på gångbanorna. När detta sker är du som fastighetsägare tillfälligt befriad från ditt ansvar att snöröja och sanda gångbanorna. När gångbanorna snöröjts igen är du åter ansvarig för snöröjning och sandning.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida